Algemeen Programma Doelen Begeleiding Kosten

Algemene Informatie

Deze zomer zullen er weer verschillende vakantie(dagen) voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis, ADHD en/of aanverwante problematiek georganiseerd worden! Vanwege het grote succes van vorig jaar hebben wij besloten dit jaar opnieuw iets soortgelijks te organiseren. De data zullen zijn:

Kindergroep 1 (ongeveer 8 t/m 11 jaar) duurt een week van 10 juli t/m 17 juli
De jongerengroep (ongeveer van 17 t/m 19 jaar) van 17 t/m 20 juli
Kindergroep 2 (voor kinderen die een week te lang vinden) van 20 t/m 23 juli

De vakanties zullen plaatsvinden op het vakantiepark van Duinrell te Wassenaar. We hebben hier huisjes waar we steeds met vier deelnemers en twee begeleiders aanwezig zullen zijn.

Voor algemene vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@topp-praktijk.nl